Prodex

Vzdělávání a prodej

Komunikace 3

Cena: 1 000,00

RÉTORIKA

VYSTUPOVÁNÍ NA VEŘEJNOSTI

V tomto jednodenním kurzu se naučíte mezi 9. a 18. hodinou zhodnotit výsledky své práce dobrou prezentací, dozvíte se jak udržet posluchače v pozornosti a jak se zbavit trémy. Ne každý se stane profesionálním řečníkem, ale každý by měl být schopen vystoupit na veřejnosti, na schůzi, nebo jen v okruhu spolupracovníků.

Program:

1) příprava na prezentaci
– co všechno musíme zajistit
– jak podpořit vlastní úspěch
– čím vytvořit dobrý první dojem
– společenské vystupování

2) tréma a její překonávání

3) techniky pro získání a udržení pozornosti
– verbální techniky
– práce s hlasem – směr hlasu
– modulace a intonace
– vyjadřovací schopnosti – shodná slova
– humor
– budování napětí
– neverbální techniky – práce očí
– práce celého těla
– techniky pro posílení zapamatování

4) diskuse
– zásady vedení diskuse

5) Praktický nácvik – modelové situace

Prodex © 2017 Frontier Theme