Prodex

Vzdělávání a prodej

Komunikace 1

Cena: 690,00

Základní seminář o sociální komunikaci
Jednodenní seminář, ve kterém získáte základ pro několik dalších seminářů. Dozvíte se, co to je sociální komunikace, rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací, naučíte se číst „řeč těla“, lépe odhadnout záměry svého komunikačního partnera, projdete si několika testy k lepšímu sebepoznání a mnoho dalšího.

Program:
09,00 – Zahájení, vysvětlení pojmů
10,00 – Verbální komunikace
11,00 – Hlas jako nástroj ke získání výhod, temperamentová typologie lidí
12,00 – přestávka na oběd
13,00 – Řeč těla – mimika, gestikulace, proxemika, haptika, posturologie, kinezika, oční kontakt…, vysvětlení pojmů, nácvik, modelové situace
16,00 hodin – závěr semináře

Prodex © 2017 Frontier Theme