Prodex

Vzdělávání a prodej

Alfa 1

Cena: 1 500,00

Pozitivní myšlení a mentální techniky ALFA
Zde se naučíte pracovat se svým podvědomím. Zjistíte, že naše myšlenky ovlivňují náš život a že pozitivně myslet znamená vyřešit si mnoho „neřešitelných“ problémů, ať už se budou týkat vztahů mezi lidmi, vašich osobních potíží nebo vašeho zdravotního stavu. Rozšíříte si svou paměť a zlepšíte činnost mozku. Naučíte se základním technikám naladění organismu do stavu ALFA, budeme si osvojovat různé techniky programování zdraví, úspěchu a komunikace, pozitivní působení na druhé, diagnostikování zdravotního stavu a jak pomoci nemocným na dálku a mnoho dalšího.

ALFA 1
dvoudenní základní seminář, ve kterém se dozvíte o pozitivním myšlení, jak se ho naučit a využívat v praxi. Tento kurz je velice intenzívní a náročný, ale může vám úplně změnit život.

Prodex © 2017 Frontier Theme